سمینارها و پایان نامه ها

1401/11/19 ساعت 10 صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد حامد صمیمی

شنبه 30 مهر 1401

پایان نامه کارشناسی ارشد کیمیا سلیمانی - رشته مکانیک

14:00 تا 16:00، 27 مهرماه 1401

پایان نامه کارشناسی ارشد پرستو خزلی - رشته مکانیک

ساعت 16 تا 18 , 1401/07/27

پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی فضلی - رشته مکانیک

27/7/1401

پایان نامه کارشناسی ارشد سعید مینایی علی آبادی - رشته مکانیک

1401/07/20 ساعت 14

پایان نامه کارشناسی ارشد عبدالصمد قلی وند - رشته مکانیک

19 مهر 1401

پایان نامه کارشناسی ارشد حامد عدالت خواه - رشته مکانیک

1401/07/16 ساعت 17 الی 19

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد حسینی - رشته مکانیک

1401/07/12 ساعت 14 الی 16

پایان نامه کارشناسی ارشد افشین اسمعیلی بابادی - رشته مکانیک

1401/06/29 ساعت 08:00 - 10:00

پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی باخدا - رشته مکانیک

29/6/1401 16:00:00

پایان نامه کارشناسی ارشد سیاوش افشار - رشته مکانیک

9 مهر 1401 ساعت 16

پایان نامه کارشناسی ارشد امیررضا صادقی - رشته مکانیک

1401-6-20 - 10:00

پایان نامه کارشناسی ارشد مصطفی بیرانوند - رشته مکانیک

1401/06/29ساعت 11:00

پایان نامه کارشناسی ارشد مهسا حیدره - رشته مکانیک

25تیر 1401-سات 10 صبح

پایان نامه کارشناسی ارشد امیرحسام سنگی - رشته مکانیک

31 اردیبهشت 1401، ساعت 18

پایان نامه کارشناسی ارشد اشکان فرخنده دخت

1400/12/23

پایان نامه کارشناسی ارشد محمدسجاد شمسی‌منصف

1400/12/22، 14:00

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد گرجی ازندریانی

— 20 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۲۱ - ۴۰ از ۷۶ نتیجه