اخبار

سرفصل های کارگاه: - ترفندهای یافتن ژورنال مناسب - شناسایی ژورنال جعلی - معرفی کوتاه ابزارهای سرقت علمی - آشنایی با موارد مطرح شده در راهنمای نویسندگان در ژورنال ها  مدرس: ...

دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰

اطلاعیه ها