برگزاری مدرسه تابستانی مشترک مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا و مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه اصفهان

برگزاری مدرسه تابستانی مشترک مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا و مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه اصفهان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا اقدام به برگزاری یک دوره مشترک آموزش زبان فارسی با همکاری مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه اصفهان از تاریخ 98/4/7 لغایت 98/6/9 خواهد نمود.

جزئیات دوره در پوستر پیوست


اخبار