در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام نوع سند اندازه وضعیت تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
اسناد
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی 1 مستندات پایه ۱۱۶ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
پروپزال پسا دکتری صنعتی مستندات پایه ۲۰۵ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی 2 مستندات پایه ۵۰ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
فرم پروپوزال فرصت مطالعاتی مستندات پایه ۵۰ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
فرم تسویه دوره پسادکتری مستندات پایه ۵۶ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
فرم حراست برای شرکت در همایش های خارج کشور.zip مستندات پایه ۴۱ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
مشخصات پژوهشگر و رزومه پسا دکتری مستندات پایه ۷۸ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
فرم امتیازدهی به کتب تالیفی و ترجمه ای مستندات پایه ۴۸ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
فرم پیشنهاد طرح های تحقیقاتی خارج از دانشگاه مستندات پایه ۵۲ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
فرم هزینه کرد پنجاه درصد از محل گرنت مستندات پایه ۵۲ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
فرم شرکت در سمینار های داخلی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی.doc مستندات پایه ۳۷ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
فرم پروپوزال تعاملات علمی بین المللی مستندات پایه ۵۵ KB تایید شده 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}