احمد خرم آبادی زاد

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

احمد خرم آبادی زاد

شیمی و علوم نفت / شیمی آلی

تماس

رایانامه:
تعداد بازدید: 441