اعضای هیات علمی

عباس نمازی

عباس نمازی

عباس نمازی   (EN Page)

مربی (بازنشسته)
پست الکترونیکی: