اعضای هیات علمی

حسینعلی ترکمانی

حسینعلی ترکمانی

حسینعلی ترکمانی   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معیارشناسی تطور لفظی و معنوی واژگان در کاربردهای قرآنی دکتری دانلود 1398/11/30
نقد "فاطمه شناسی(س)" در آثار و اندیشه خاورشناسان کارشناسی ارشد 1398/11/21
ترادف واژگانی و تاثیر آن در اعجاز بیانی قرآن در تفاسیر: المیزان، تسنیم، پرتوی از قرآن، فی ظلال القران و تفسیربیانی کارشناسی ارشد 1398/10/29
رمضانعلی بیگدلی معیارشناسی تطور لفظی و معنوی واژگان در کاربردهای قرآنی دکتری دانلود 1398/11/30
مهسا جمشید پور نقد "فاطمه شناسی(س)" در آثار و اندیشه خاورشناسان کارشناسی ارشد 1398/11/21
حمیرا معظمی ترادف واژگانی و تاثیر آن در اعجاز بیانی قرآن در تفاسیر: المیزان، تسنیم، پرتوی از قرآن، فی ظلال القران و تفسیربیانی کارشناسی ارشد 1398/10/29
نسرین اکبری صادق تبیین شاخص های سبک زندگی اسلامی بر مبنای آموزه های علوی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
حمید یاوری تحقیق در مبانی و روش تفسیری "نفحات الرحمن فی تفسیر القران" محمد نهاوندی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
زینب رحیمی مطالعه تطبیقی حقوق و وظایف زوجه از منظر اسلام و یهودیت کارشناسی ارشد 1393/08/14
محمد رفیعی شمس ابادی بررسی تطبیقی فص آدمی از فصوص الحکم ابن عربی با احادیث و روایات شیعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
عباس سوری لکی واکاوی مسئله تسبیح در متون وتفاسیر عرفانی قرآن کارشناسی ارشد 1395/04/19
اسماعیل شعبانی کامران مطالعه تحولات تفسیر نگاری قران کریم در حوزه تفاسیر شیعه قرون 14-15 کارشناسی ارشد 1393/07/05
مجتبی شکوری طراحی مدل فهم ساختارمند سوره های قرآن کریم با استفاده از نظریات ژرار ژنت دکتری 1396/10/13
علی عابدی اصول اخلاق حرفه ای در آموزشهای رسمی بر اساس روایات کافی کلینی 329 ه کارشناسی ارشد 1394/10/21
ولی اله عبدی قشلاقی تحلیل ماهیت انسان در عالم برزخ در قرآن و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد 1395/03/11
سیدعلیرضا عزیزی شرح و بررسی زیارت غدیریه کارشناسی ارشد 1395/11/18
فرزانه یعقوبی دوچقایی بررسی تطبیقی کرامت انسان در رساله ی حقوق امام سجاد ع و اعلامیه جهانی حقوق بشر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
شیرمحمد علی پورعبدلی تحلیل مبانی فقه الحدیثی و رجالی محدّث سید نعمت الله جزایری دکتری دانلود 1397/07/05
لیلا قربانی سیر تدریجی تعالیم قران کریم در خصوص زنان کارشناسی ارشد 1396/11/18
طیبه کریمی مبینی راه های برون رفت انسان معاصر از عقل گرایی مادی بر اساس روایات امام رضا ع کارشناسی ارشد 1395/06/29
خلیل محسنی چگونگی تجسم اعمال و آثار تربیتی اعتقاد به آن بر اساس آیات قران و روایات معتبر شیعه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
محمدرضا محسنی دفرازی تبیین اراده و مشیت الهی بر اساس روایات کافی کلینی کارشناسی ارشد 1394/10/01
نفیسه محمدیان تدین تبیین فرهنگ مدیریت و حفاظت از منابع آب در قرآن و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
حسن مظاهری معنا شناسی صفات خداوند در انطباق خواتیم آیات قران بر محتوای ایات کارشناسی ارشد 1397/11/01
محمدحسین موحدنیا ارتباط ایات و تناسب محتوایی و ساختاری سوره های واقعه و قیامت کارشناسی ارشد 1397/11/02
نرگس همتی مبانی قرآنی اندیشه های اخلاقی امام علی (ع) و تحلیل آن در بیست و پنج خطبه اول نهج البلاغهظ کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق درباره جوامع حدیثی کهن و متاخر شیعه 1221223 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
علوم قرآنی(2) 1221233 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تفسیر نهج البلاغه 1221239 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
زبان قرآن علوم قرآن و حدیث 1221187 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
علوم قرآن(1) 1221230 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آشنایی با علوم حدیث 1221104 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
علم رجال 1221237 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
علوم قرآنی(2) 1221233 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آشنایی با قرآن کریم 1221103 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تاریخ قرآن کریم 1221229 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
علوم قرآن(1) 1221230 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فقه الحدیث 1221238 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بررسی آرا ونظرات جدید درحوزه قرآن وحدیث 1221142 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تفسیر قرآن کریم(1) 1221234 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
علوم قرآنی(2) 1221233 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1