اعضای هیات علمی

میترا رئیسی دهکردی

میترا رئیسی دهکردی

میترا رئیسی دهکردی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یاسر یادگارکوشککی آسیب شناسی ترجمه آثار پسامدرن در ایران با تمرکز بر ترجمه آثار میشل فوکو در دهه 1380 کارشناسی ارشد 1394/04/31
آزاده اسکندری ترجمه کتاب دیوان سومنات اثر ابوتراب خسروی به زبان فرانسه کارشناسی ارشد 1394/11/13
فهیمه پاشایی Analyse de la prose poétique d’Atala de Chateaubriand et de sa représentation dans la traduction persane کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/02
نگار جوکارمنش Analyse comparative des traductions persanes de La Peste d’Albert Camus d’après la théorie des « tendances déformantes » d’Antoine Berman کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
نعیمه حقگو L’ironie théâtrale et la traduction Cas d’étude: Le Dieu du carnage de Yasmina Reza traduit en persan کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/06
سیده سارا خاتمی La traduction du livre les Anges Bourreaux d'abou Torab Khosravi en français کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
مینا رضایی بررسی هنجارگریزی معنایی در مجموعه شعر گلهای شر اثر شارل بودلر و نمود آن در ترجمه فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
راحله رضازاده ترجمه ی مجموعه داستان هاویه اثر ابوتراب خسروی کارشناسی ارشد 1394/11/11
بنفشه رهبان فرد ترجمه ی مجموعه داستان آواز پر جبرئیل اثر ابوتراب خسروی کارشناسی ارشد 1394/11/13
فایزه زارعی La traduction de la nouvelle le poing sur la peau de Houchang Moradi Kermani کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
فرزانه سربندی فراهانی La traduction de La Bonne Moitié par Romain Gary en persan avec une recherche en annexe sur les principes de la traduction des textes dramatiques کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/06
صدیقه کیان مهر رمان ملکان عذاب اثر ابوتراب خسروی کارشناسی ارشد 1394/11/12
سمیرا محمودپوراهنگرکلایی بررسی کنشهای گفتاری در ترجمه ی آثار اریک امانوئل اشمیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
فاطمه مهدیان خو Traduction du livre Histoire de la traduction de Michel Ballard, pages (7-113) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
فاطمه نیکخو La traduction de douze nouvelles du Four de Houshang Moradi Kermani du Persan en Français ترجمه ی دوازده داستان کوتاه از مجموعه ی تنور اثر هوشنگ مرادی کرمانی از فارسی به فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/22
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آواشناسی فرانسه 1217022 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30)
دیرینه شناسی ترجمه و آشنایی با ترجمه های تاریخی 1217053 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
دستور زبان مقایسه ای فرانسه و فارسی 1217051 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
مقابله و بررسی ترجمه متون ادبی 1217063 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
تاریخ ادبیات فرانسه 1217089 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00)
گرامر و دیکته 3 1217028 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه 1217057 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00)
دستور زبان مقایسه ای فرانسه و فارسی 1217051 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
گرامر و دیکته 2 1217023 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
مقابله و بررسی ترجمه متون ادبی 1217063 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30)
تفسیر متون قرن 20 1217048 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
گرامر و دیکته 3 1217028 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه 1217057 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00)
ادبیات فرانسه در فارسی و بالعکس 1217069 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
دیرینه شناسی ترجمه و آشنایی با ترجمه های تاریخی 1217053 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00)
گرامر و دیکته 2 1217023 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30)
گرامر و دیکته 4 1217031 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00)
تفسیر متون قرن 20 1217048 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00)
گرامر و دیکته 1 1217018 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00)
گرامر و دیکته 3 1217028 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2