اعضای هیات علمی

محمدرضا پژوهی الموتی

محمدرضا پژوهی الموتی

محمدرضا پژوهی الموتی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شناسایی ژن توکسین شوک توکسیک در استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از نمونه های شیر مشکوک به ورم پستان در گاوداری های صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین و پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های شیر مشکوک به ورم پستان در گاوداری های صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
ارزیابی خواص ضدمیکروبی فیلم پلی‏لاکتیک اسید حاوی اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
بررسی اثر صمغ دانه اسفرزه بر ویژگیهای کیفی دوغ ایرانی پروبیوتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
تاثیر پوشش خوراکی نشاسته حاوی اسانس زیره سبز و عصاره پوست خیار بر ماندگاری پنیر UF کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/30
افزایش ماندگاری دوغ ایرانی حاوی نانوامولسیون نعناع ونعناع فلفلی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
ارزیابی فیلم پلی لاکتیک اسید به روش نانوریسندگی حاوی نانوذرات نقره و اسانس آویشن دنایی کپسوله شده توسط مزوپروس سیلیکا کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/06
جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های انسانی و مواد غذایی در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های شیر گاو در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
فرزانه ایزدی ارزیابی خواص ضدمیکروبی فیلم پلی‏لاکتیک اسید حاوی اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
فاطمه بیننده شناسایی فاکتورهای حدت STx1 و STx2 در H7:O157 های جدا شده از گوشت های قرمز (گوساله و گوسفند) عزضه شده در قصابی های سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
الهه توکلی اثرات عصاره ی تفاله ی گوجه فرنگی به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس شوید بر ویژگی های کیفی فیله ی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/21
مهشاد جاویدمقدم جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید ایرانی عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
سحر جمالی افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلا پوشش داده شده با ژل آلوئه ورا حاوی نانوامولسیون اسانس زنجبیل کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
سعید خالدیان شناسایی ژن های انتروتوکسین کلاسیک (A-E) در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از سمبوسه و فلافل های سرخ نشده عرضه شده در سلف سرویس های شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
یوسف خالدیان ارزیابی پوشش خوراکی نانو الیاف سلولز حاوی اسانس زنجبیل و اسیدسیتریک برماندگاری جوجه کباب آماده پخت کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/13
محسن یدالهی باغلویی ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره آبی سماق بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط آزمایشگاهی و کباب کوبیده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
علی رضایی شناسایی ژن انتروتوکسین A در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از برخی شیرینی های تر عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
معصومه رضایی تاثیر عصاره سماق و نایسین روی افزایش ماندگاری کباب کوبیده در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
زهرا شهبازی بررسی اثر صمغ دانه اسفرزه بر ویژگیهای کیفی دوغ ایرانی پروبیوتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
علیرضا فدوی ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانس نعناع و سیر بر روی مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس در بورانی کدوی سبز کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مریم کورکی بررسی رفتار عملی صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان های بهار وکبودرآهنگ نسبت به بهداشت و ایمنی غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
مونا محمدی اثر پوشش خوراکی نانوالیاف کیتوزان و ژلاتین همراه با عصاره آبی سماق بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفند در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
سیده سحر میرمعینی بررسی میزان آلودگی به کمپیلوباکتر ججونی در لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
صدف منصوری تولید سس مایونز فاقد نگهدارنده با استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
دعا موسوی پارسا اثرات عصاره ی زرشک به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز بر روی ویژگی های کیفی گوشت سینه ی مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/13
مینا ورمزیارنجفی شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس اورئوس های کواگولاز مثبت جدا شده از پنیر سفید ایرانی سنتی عرضه شده در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول بهداشت و بازرسی گوشت و فراورده های دامی 1413076 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آلودگی محیطی مواد غذایی 1412008 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
عفونت ها و مسمومیت های مواد غذایی 1412092 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
کنترل میکروبی مواد غذایی 1412010 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
میکروب شناسی مواد غذایی 1413073 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
میکروب شناسی مواد غذایی 1413073 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/11/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1399/11/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش های نمونه برداری مواد غذایی 1412014 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/13 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
عفونتها و مسمومیتهای مواد غذایی 1412009 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
میکروب شناسی مواد غذایی 1412087 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
میکروب شناسی مواد غذایی 1412087 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول بهداشت و بازرسی گوشت و فراورده های دامی 1413076 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کارآموزی در آزمایشگاههای کنترل کیفیت مواد غذایی 1412060 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 20:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارآموزی درکارخانه های فرآوری گوشت 1412059 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00) 1399/03/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
کنترل میکروبی مواد غذایی 1412010 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آلودگی محیطی مواد غذایی 1412008 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بهداشت وبازرسی گوشت دام وطیور 1412048 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2