اعضای هیات علمی

محمدرضا پژوهی الموتی

محمدرضا پژوهی الموتی

محمدرضا پژوهی الموتی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی خواص ضدمیکروبی فیلم پلی‏لاکتیک اسید حاوی اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
بررسی اثر صمغ دانه اسفرزه بر ویژگیهای کیفی دوغ ایرانی پروبیوتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
تاثیر پوشش خوراکی نشاسته حاوی اسانس زیره سبز و عصاره پوست خیار بر ماندگاری پنیر UF کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/30
افزایش ماندگاری دوغ ایرانی حاوی نانوامولسیون نعناع ونعناع فلفلی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
ارزیابی فیلم پلی لاکتیک اسید به روش نانوریسندگی حاوی نانوذرات نقره و اسانس آویشن دنایی کپسوله شده توسط مزوپروس سیلیکا کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/06
جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های انسانی و مواد غذایی در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های شیر گاو در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین و پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های شیر مشکوک به ورم پستان در گاوداری های صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
شناسایی ژن توکسین شوک توکسیک در استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از نمونه های شیر مشکوک به ورم پستان در گاوداری های صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
زهرا اسپرورینی تاثیر پوشش خوراکی نشاسته حاوی اسانس زیره سبز و عصاره پوست خیار بر ماندگاری پنیر UF کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/30
مونا بامیان ارزیابی فیلم پلی لاکتیک اسید به روش نانوریسندگی حاوی نانوذرات نقره و اسانس آویشن دنایی کپسوله شده توسط مزوپروس سیلیکا کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/06
خالد بشرمل جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های انسانی و مواد غذایی در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
نجیب الله رحیمی جستجوی مولکولی تعدادی از ژن های کد کننده انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های شیر گاو در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/18
بهنام فرضیان افزایش ماندگاری دوغ ایرانی حاوی نانوامولسیون نعناع ونعناع فلفلی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
فرزانه ایزدی ارزیابی خواص ضدمیکروبی فیلم پلی‏لاکتیک اسید حاوی اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
فاطمه بیننده شناسایی فاکتورهای حدت STx1 و STx2 در H7:O157 های جدا شده از گوشت های قرمز (گوساله و گوسفند) عزضه شده در قصابی های سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
الهه توکلی اثرات عصاره ی تفاله ی گوجه فرنگی به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس شوید بر ویژگی های کیفی فیله ی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/21
مهشاد جاویدمقدم جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید ایرانی عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
سحر جمالی افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلا پوشش داده شده با ژل آلوئه ورا حاوی نانوامولسیون اسانس زنجبیل کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
سعید خالدیان شناسایی ژن های انتروتوکسین کلاسیک (A-E) در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از سمبوسه و فلافل های سرخ نشده عرضه شده در سلف سرویس های شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
یوسف خالدیان ارزیابی پوشش خوراکی نانو الیاف سلولز حاوی اسانس زنجبیل و اسیدسیتریک برماندگاری جوجه کباب آماده پخت کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/13
محسن یدالهی باغلویی ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره آبی سماق بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط آزمایشگاهی و کباب کوبیده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
علی رضایی شناسایی ژن انتروتوکسین A در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از برخی شیرینی های تر عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
معصومه رضایی تاثیر عصاره سماق و نایسین روی افزایش ماندگاری کباب کوبیده در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
زهرا شهبازی بررسی اثر صمغ دانه اسفرزه بر ویژگیهای کیفی دوغ ایرانی پروبیوتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
علیرضا فدوی ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانس نعناع و سیر بر روی مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس در بورانی کدوی سبز کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مریم کورکی بررسی رفتار عملی صاحبان صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان های بهار وکبودرآهنگ نسبت به بهداشت و ایمنی غذایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/08
مونا محمدی اثر پوشش خوراکی نانوالیاف کیتوزان و ژلاتین همراه با عصاره آبی سماق بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفند در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
سیده سحر میرمعینی بررسی میزان آلودگی به کمپیلوباکتر ججونی در لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
صدف منصوری تولید سس مایونز فاقد نگهدارنده با استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
دعا موسوی پارسا اثرات عصاره ی زرشک به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز بر روی ویژگی های کیفی گوشت سینه ی مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/13
مینا ورمزیارنجفی شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس اورئوس های کواگولاز مثبت جدا شده از پنیر سفید ایرانی سنتی عرضه شده در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول بهداشت و بازرسی گوشت و فراورده های دامی 1413076 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آلودگی محیطی مواد غذایی 1412008 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
عفونت ها و مسمومیت های مواد غذایی 1412092 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کنترل میکروبی مواد غذایی 1412010 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
میکروب شناسی مواد غذایی 1413073 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
میکروب شناسی مواد غذایی 1413073 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش های نمونه برداری مواد غذایی 1412014 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
عفونتها و مسمومیتهای مواد غذایی 1412009 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کنترل میکروبی مواد غذایی 1412099 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کنترل میکروبی مواد غذایی 1412099 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
میکروب شناسی صنعتی مواد غذایی 1412091 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
میکروب شناسی صنعتی مواد غذایی 1412091 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
میکروب شناسی مواد غذایی 1412087 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
میکروب شناسی مواد غذایی 1412087 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اصول بهداشت و بازرسی گوشت و فراورده های دامی 1413076 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آلودگی محیطی مواد غذایی 1412008 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
عفونت ها و مسمومیت های مواد غذایی 1412092 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
کنترل میکروبی مواد غذایی 1412010 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
میکروب شناسی مواد غذایی 1413073 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3