اعضای هیات علمی

نجمه نظری

نجمه نظری

نجمه نظری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی مناظره درغزل مولانا کارشناسی ارشد 1398/03/28
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1398/11/16 9:32:24 ق.ظ کارشناسی ارشد 1398/03/28
فهیمه ارتقایی بررسی ساختار روایت در داستان رستم و سهراب کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
زهرا اسماعیلی بررسی شیوه های پایان بندی در حکایات برگزیده ی گلستان کارشناسی ارشد 1396/11/15
مریم اسمعلی پور تحلیل و بازخوانی برخی غزل های شمس بر اساس مکتب روانشناسی کارل گوستاو یونگ کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/10
زهرا اورنگ بررسی بازتاب آیه ی الست در آثار شاخص تفسیری و عرفانی تا پایان قرن هشتم کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
مریم برزگر بررسی جایگاه زن در امثال و حکم فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/29
بهنام بسطامی گفتمان کاوی شعر قیصر امین پور با تکیه بر شعرهای کودک و نوجوان وی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
علی اصغر بشیری جریان شناسی منظومه های حماسی(با تکیه بر اندیشه های مذهبی و دینی سرایندگان منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه) دکتری 1394/01/25
نوشین بهرامی پور بررسی و مقایسة طنز در گلستان سعدی و رسالة دلگشای عبید زاکانی بنا بر رویکرد معناشناسی گفتمان دکتری دانلود 1396/12/09
صغری سادات جعفرنیا جلوه های حماسی و عرفانی عاشورا در شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/03
سجاد جلالوند بررسی جامعه شناسانه ی تصویر در اشعار احمد شاملو کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
عصمت حسینی بررسی ساخت ظرفیتی افعال و ساختهای بنیادین جمله در متون معیار نثر فارسی قرن ششم و هفتم هجری بر اساس نظریه ی دستور وابستگی کارشناسی ارشد 1394/10/05
زهرا حسین ابادی بررسی سبک شناسانه ی رمانهای سیمین دانشور کارشناسی ارشد 1394/09/30
فروغ خانی بررسی میراث عرفان ایرانی در اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی، قیصر امین پور و سیدحسن حسینی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
ناهید خسروی تحلیل و بررسی اندیشه های خیامی در شعر مهدی اخوان ثالث کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
پیمان دهقان پور بازتاب اسطوره و افسانه در آثار داستانی عباس معروفی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
مصطفی رضایی دیل بررسی قصه های منظوم برجسته ترین شاعران کودک معاصر از منظر شکل و محتوا (افسانه شعبان نژاد، اسدالله شعبانی، ناصر کشاورز) دکتری دانلود 1397/10/10
جمیله زارعی نگاه به منجی در ادوار پنج گانه ی شعر فارسی دکتری دانلود 1397/11/02
راضیه زرینی تحلیل شخصیتی افراد برجسته در دو داستان از شاهنامه (زال و رودابه و سیاوش) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/17
زهره ساکیان بررسی تقابلهای دوگانه در غزلیات سعدی کارشناسی ارشد 1397/06/25
فاطمه سیف مقایسه ی تحلیلی طنز عبید زاکانی و سعدی در متون منثور کارشناسی ارشد 1393/10/30
حمیدرضا سلیمانی جمال آبادی بررسی و تحلیل شاخصه های اومانیستی در سروده های احمد شاملو کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/05
الهه سمواتی شیون بررسی وی‍‍‍‍ژگی های سبک زنانه در دیوان پروین اعتصامی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
شهره شاملو بررسی زمینه های فرم و اندیشه های سوررئالیستی در «مختارنامه » عطار نیشابوری کارشناسی ارشد 1397/11/02
فرانک شاهچراغ بررسی غزل داستان ها در غزلیات سعدی بر اساس مکتب فرمالیسم کارشناسی ارشد 1397/06/27
مریم شاهدی علی آباد جلوه های نوستالژی در شعر حافظ کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
بدری شریفیان بررسی اشعار شاملو با توجه به دیدگاه های فرمالیستی کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/20
نسیم صالحی فر تحلیل اندیشه های دینی- اسلامی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان سال های 1357-1300 کارشناسی ارشد 1390/11/16
نسیم صالحی فر تحلیل اندیشه های دینی-اسلامی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان سال های 1357-1300 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/16
بنت الهدی صلواتی بررسی دو رمان از زویا پیرزاد بر اساس سبک شناسی صورتگرا کارشناسی ارشد 1395/06/27
یعقوب علی عبدی بررسی زیبایی شناسی بیانی در سروده های سیدعلی موسوی گرمارودی کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/15
علی عزیزی ترکسلویه مقایسه ی آراء اجتماعی و سیاسی امام محمد غزالی و سنایی کارشناسی ارشد 1391/10/27
سمانه عظیمی بررسی تشبیه در غزل سعدی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/11
گلاویژ علی زاده مقایسه ی اثربخشی آموزش مؤلفه های خوش بینی از طریق تمثیل و اسناد بر میزان خوش بینی دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/01
یعقوب علی عبدی بررسی زیباشناسی بیانی در سروده های سید علی موسوی گرمارودی کارشناسی ارشد 1390/08/15
رسول عمادی وفا تحلیل روان شناختی رمان های جلال آل احمد و سیمین دانشور براساس نظریه ی پنج عاملی روان شناسی شخصیت دکتری 1397/10/12
نرگس قاسمی فر تحلیل روانشناختی پنج اثر اکبر رادی از دیدگاه نظریه ی پنج عاملی شخصیت کارشناسی ارشد 1394/07/06
احد قاسمی گلزار بررسی تطبیقی سلسله ی کیانیان در شاهنامه (از پادشاهی کیقباد تا پایان داستان بیژن و منیژه) با کتب تاریخی قرون چهارم و پنجم کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/24
سمیه قربانیان یاوند نمادگرایی در شعر سپید مقاومت در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
مصطفی قهرمانی ارشد زمینه های استبدادستیزی و استبدادپذیری در امثال و حکم دهخدا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/19
فاطمه کاظمی راهزانی بررسی اقتباس سینمایی از داستان های هوشنگ گلشیری کارشناسی ارشد 1393/11/20
فاطمه کریمی بررسی مفهوم آرمانشهر در اشعار نیما یوشیج و والت ویتمن کارشناسی ارشد 1396/12/06
راهله کمالی بررسی زمینه های روانشناسی عشق در غزلیات سعدی کارشناسی ارشد 1390/11/17
مرضیه گودرزی روش پایان بندی در حکایات اسرارالتوحید کارشناسی ارشد 1395/10/04
بهناز لطیفی نقد فرمالیستی رمان بعد از پایان از فریبا وفی کارشناسی ارشد 1396/12/07
حسین مافی بررسی سیر تحول غزل معاصر فارسی (1390ـ1300) دکتری دانلود 1396/12/05
لیلا مجیدی بررسی ساخت ظرفیتی افعال و ساخت بنیادین جملات در متون نثر فارسی قرن چهارم و پنجم هجری بر اساس نظریه ی دستور وابستگی کارشناسی ارشد 1394/11/19
مینو محمدی گونه های ادبیات اعتراضی در شعر دوره ی پهلوی دوم کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/20
مهناز محمدلو بررسی زمینه های رئالیستی در آثار سیمین دانشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/02
فاطمه موحدی نژاد تحلیل و بررسی اخلاق در آرمانشهر مولانا (با تکیه بر مثنوی معنوی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
فاطمه وحدتی سرج بررسی و مقایسه ی ناز و نیاز در غزل سعدی و وحشی بافقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بلاغت2(بدیع و بیان) 1214004 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تحقیق در شعر معاصر ایران 1214278 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تحقیق در متون حکمی عرفانی(1) 1214266 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
متون نظم (2) قسمت سوم قصاید ناصرخسرو 1214102 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
متون نظم (5) قسمت اول اشعار سعدی 1214110 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
ادبیات پایداری 1216207 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی 1214268 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
متون نثر5(متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالف 1214117 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
متون نظم(2)قسمت دوم شاهنامه(2) 1214101 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مرجع شناسی و روش تحقیق1 1214002 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
بلاغت2(بدیع و بیان) 1214004 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تحقیق در شعر معاصر ایران 1214278 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق(2) 1214152 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون نظم (2) قسمت سوم قصاید ناصرخسرو 1214102 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون نظم (5) قسمت اول اشعار سعدی 1214110 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بررسی و شناخت شاهنامه 1228022 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متون نثر5(متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالف 1214117 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متون نظم4- سنایی و ناصر خسرو 1214282 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
متون نظم4- سنایی و ناصر خسرو 1214282 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
متون نظم (4) قسمت دوم مثنوی های عطار 1214107 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2