اعضای هیات علمی

زهرا افضلی

زهرا افضلی

زهرا افضلی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خوشقدم ابوالقاسمی تحلیل و بررسی درونمایه، گفت و گو و شخصیت در داستان های هارب من الایام و شیء من الخوف ثروت اباظه کارشناسی ارشد 1390/11/24
طیبه امیریان بازتاب ادبیات صوفیانه ایرانی در داستان های دهه 70و 80 نجیب محفوظ دکتری دانلود 1395/02/25
زینب بیگی بروجنی جامعه شناسی ادبی رمان «الطریق الطویل» کارشناسی ارشد 1390/11/24
جعفر جعفرزاده صورﺓ الآخر الإیرانی فی الشعر العربی (صورة الأمراء البویهیین فی شعر شعراء العصر العباسی نموذجاً) دکتری 1397/07/09
معصومه حاتمی آرا ترجمه ی "کتاب شرق النخیل" اثر بهاء طاهر بر اساس روش معنایی پیترنیومارک کارشناسی ارشد 1397/07/02
عباس حسنی معناشناسی تاریخی و ساخت گرای واژه های عزت و ذلت در قرآن کریم کارشناسی ارشد 1398/11/29
خدیجه حسینی تصویر دیگریِ ایرانی در شعرعربی (نمونه ی موردی: تصویر خاندان طاهریان در شعر شاعران عصر عباسی) کارشناسی ارشد 1395/11/13
میترا خدادایان جامعه شناسی ادبی رمان «عماره یعقوبیان» بر اساس نظریه جرج لوکاچ کارشناسی ارشد 1392/12/11
میترا خدادایان جامعه شناسی ادبی رمان «عماره یعوقبیان» بر اساس نظریه جورج لوکاچ کارشناسی ارشد 1392/12/11
علی خزایی اغرض بلاغی انشاء طلبی در نامه ها ، حکمت ها و یکصد خطبه دوم نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1394/08/19
محمد دارایی جامعه شناسی ادبی رمان «الارض» بر اساس نظریه جورج لوکاچ کارشناسی ارشد 1392/12/19
علامحمد روزبهانی أغراض بلاغی کاربرد أسماء اشاره در ده جزء اول قرآن کریم کارشناسی ارشد 1394/06/24
زهره سامنی معنا شناسی تاریخی وتوصیفی واژه "خوف "در قرآن کارشناسی ارشد 1395/07/07
نسرین عباسی بررسی و تحلیل رمان" الطنطوریه" اثر رضوی عاشور بر اساس نظریة روایتی ژرار ژنت دکتری 1396/03/03
محبوبه عزیزی بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه کارشناسی ارشد 1393/02/17
محمد کلاشی ویژگی ادبیات داستانی عربی کودکان در اثار کامل گیلانی (داستان های: اصدقاء الربیع، الفیل الابیض، شهرزاد بنت وزریر، فی غابه الشیاطین و حکایات بدر البدور) کارشناسی ارشد 1390/10/10
مهرانگیز مردانی تحلیل زمان روایی در رمان" العودة إلی المنفی" اثر أبوالمعاطی أبوالنجا بر اساس نظریه ی ژرار ژنت کارشناسی ارشد 1397/06/25
سیدعابدین نبوی رئالیسم انتقادی در رمان «الزلزال » أثر طاهر وطار کارشناسی ارشد 1393/12/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه 1 1218005 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه 1 1218005 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
تفاسیر ادبی قرآن کریم 1218244 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
متون تفسیری قرآن کریم 1218257 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
آزمایشگاه 2 1218006 2 02 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه 2 1218006 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
علوم بلاغی 2 بیان 1218128 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/04 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
نحو 1 1218105 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
نحو 2 1218107 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آزمایشگاه 1 1218005 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه 1 1218005 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
تفاسیر ادبی قرآن کریم 1218244 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
صرف 3 1218110 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
متون تفسیری قرآن کریم 1218257 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم و جدید 1218240 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
علوم بلاغی 2 بیان 1218128 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نحو 1 1218105 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نحو 2 1218107 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نحو4 1218115 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تفاسیر ادبی قرآن کریم 1218244 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2