اعضای هیات علمی

زهرا افضلی

زهرا افضلی

زهرا افضلی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خوشقدم ابوالقاسمی تحلیل و بررسی درونمایه، گفت و گو و شخصیت در داستان های هارب من الایام و شیء من الخوف ثروت اباظه کارشناسی ارشد 1390/11/24
طیبه امیریان بازتاب ادبیات صوفیانه ایرانی در داستان های دهه 70و 80 نجیب محفوظ دکتری دانلود 1395/02/25
زینب بیگی بروجنی جامعه شناسی ادبی رمان «الطریق الطویل» کارشناسی ارشد 1390/11/24
جعفر جعفرزاده صورﺓ الآخر الإیرانی فی الشعر العربی (صورة الأمراء البویهیین فی شعر شعراء العصر العباسی نموذجاً) دکتری 1397/07/09
معصومه حاتمی آرا ترجمه ی "کتاب شرق النخیل" اثر بهاء طاهر بر اساس روش معنایی پیترنیومارک کارشناسی ارشد 1397/07/02
خدیجه حسینی تصویر دیگریِ ایرانی در شعرعربی (نمونه ی موردی: تصویر خاندان طاهریان در شعر شاعران عصر عباسی) کارشناسی ارشد 1395/11/13
میترا خدادایان جامعه شناسی ادبی رمان «عماره یعوقبیان» بر اساس نظریه جورج لوکاچ کارشناسی ارشد 1392/12/11
میترا خدادایان جامعه شناسی ادبی رمان «عماره یعقوبیان» بر اساس نظریه جرج لوکاچ کارشناسی ارشد 1392/12/11
علی خزایی اغرض بلاغی انشاء طلبی در نامه ها ، حکمت ها و یکصد خطبه دوم نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1394/08/19
محمد دارایی جامعه شناسی ادبی رمان «الارض» بر اساس نظریه جورج لوکاچ کارشناسی ارشد 1392/12/19
علامحمد روزبهانی أغراض بلاغی کاربرد أسماء اشاره در ده جزء اول قرآن کریم کارشناسی ارشد 1394/06/24
زهره سامنی معنا شناسی تاریخی وتوصیفی واژه "خوف "در قرآن کارشناسی ارشد 1395/07/07
نسرین عباسی بررسی و تحلیل رمان" الطنطوریه" اثر رضوی عاشور بر اساس نظریة روایتی ژرار ژنت دکتری 1396/03/03
محبوبه عزیزی بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه کارشناسی ارشد 1393/02/17
محمد کلاشی ویژگی ادبیات داستانی عربی کودکان در اثار کامل گیلانی (داستان های: اصدقاء الربیع، الفیل الابیض، شهرزاد بنت وزریر، فی غابه الشیاطین و حکایات بدر البدور) کارشناسی ارشد 1390/10/10
مهرانگیز مردانی تحلیل زمان روایی در رمان" العودة إلی المنفی" اثر أبوالمعاطی أبوالنجا بر اساس نظریه ی ژرار ژنت کارشناسی ارشد 1397/06/25
سیدعابدین نبوی رئالیسم انتقادی در رمان «الزلزال » أثر طاهر وطار کارشناسی ارشد 1393/12/23
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تفاسیر ادبی قرآن کریم 1218244 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
صرف 2 1218108 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
متون تفسیری قرآن کریم 1218257 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نحو3 1218109 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آزمایشگاه 2 1218006 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه 2 1218006 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
تفاسیر ادبی قرآن کریم 1218244 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
متون تفسیری قرآن کریم 1218257 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه 1 1218005 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه 1 1218005 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه 3 1218007 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه 3 1218007 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم و جدید 1218240 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه 2 1218006 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه 2 1218006 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون تفسیری قرآن کریم 1218257 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نحو3 1218109 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1