آزمایشگاه شیمی معدنی محاسباتی


گروه آموزشی: شیمی معدنی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شیمی معدنی محاسباتی
نام سرپرست: آقای دکتر مهدی بیات
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 081-38381601
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: mbayat@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: