آخرین اخبار

دکتر حسین رضوان، به منظور مشاهده روند انجام امور و برنامه‌های راهبردی، از اداره امور کنسولی، مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و آزمایشگاه ژئوماتیک دانشگاه بوعلی‌سینا بازدید کرد

سه‌شنبه، ۲۸ دی ۱۴۰۰

رویداد ها

دستاورد ها