آخرین اخبار

دانشگاه بوعلی سینا در جمع برترین دانشگاه های جهان در رتبه بندی بین المللی تایمز در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت.

جمعه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

رویداد ها

دستاورد ها