آزمایشگاه شیمی معدنی 1


گروه آموزشی: شیمی معدنی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی 1
نام سرپرست: آقایان: دکتر حسن کی پور - دکتر صادق صالح زاده - دکتر رضا آزادبخت
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 081-38381601
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: hkeypour@basu.ac.ir - saleh@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: آقای زینلی
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: