طراحی، سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزورهای مغناطیسی، یونی و متخلخل حاوی تکه های تری آزین، پیریدین و اوره در سنتز هتروسیکل های هیبریدی جدید حاوی حلقه پیریدینی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: طراحی، سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزورهای مغناطیسی، یونی و متخلخل حاوی تکه های تری آزین، پیریدین و اوره در سنتز هتروسیکل های هیبریدی جدید حاوی حلقه پیریدینی

ارائه دهنده: Provider: مرتضی ترابی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر محمدعلی زلفی‌گل

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر میثم یاری

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر آرش قربانی چقامارانی - دکتر سعید بلالایی - دکتر پیمان صالحی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: پنج شنبه 12 بهمن 1402 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این رساله، طراحی، سنتز و شناسایی کاتالیزورهای متعددی از قبیل مایع یونی جدید بر پایه تری آزین، نانوذره مغناطیسی عامل دار شده با هسته پیریدینیوم و اتصال دهنده های بر پایه اوره، پلیمر متخلخل یونی مغناطیسی جدید حاوی اجزای دابکو و FeCl4، چارچوب آلی کووالانسی جدید با اتصال دهنده های هیدرازون به عنوان حامل نانوذرات CuI و پلیمر متخلخل آلی بر پایه آزو به عنوان جاذب ید گزارش شدند. سنتز موفقیت آمیز کاتالیزورها با روش های مختلفی از جمله طیف‌سنجی مادون قرمز (FT-IR)، رزونانس مغناطیسی هسته 1H-NMR و 13C-NMR، آنالیز تفکیک عنصری (EDS)، نقشه‌برداری عنصری (Mapp)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، آنالیز تجزیه حرارتی (TGA/DTG)، آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی فوتوالکتریکی پرتو ایکس (XPS) و آنالیز مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) مورد تایید قرار گرفت. در ادامه، برای بررسی عملکرد کاتالیزورهای مذکور، سنتز پیریدین های متعدد از قبیل 2-آمینو-3-سیانوپیریدین های حاوی گروه های سولفونامید، تری آریل پیریدین های حاوی گروه های سولفونات و سولفونامید، پیریدین های هیبریدی حاوی اجزای سولفونامید، تری آزول و ایندول، تیوفن وکومارین و تهیه تری آزول ها مطالعه شد. در یک مطالعه مجزا، آمونیوم استات به عنوان معرف و کاتالیزور برای سنتز دسته جدیدی از ترپیریدین ها استفاده شد. پیریدین ها به عنوان قلب شیمی هتروسیکل دارای کاربردهای فراوانی در زمینه های دارویی، شیمیایی و کشاورزی هستند. سیستم های پیریدینی با خواص منحصر به فرد خود مانند ضد افسردگی، التهاب، ویروس و اکسیدان بخشی جدایی ناپذیر از شیمی دارویی و بیولوژیکی هستند. بیش از 7000 دارو وجود دارد که دارای حلقه پیریدینی هستند. ترپیریدین‌ها نیز به عنوان یکی از مهم ترین مشتقات ترکیبات پیریدینی، کاربردهای گسترده‌ای در ترکیبات شیمیایی و دارویی دارند. بدون شک این ترکیبات مهمترین خانواده از لیگاندهای چند دندانه ای هستند. سولفونات ها یکی از مهم ترین ترکیبات شیمیایی هستند که در طبیعت به وفور به عنوان منبع گوگرد یافت می شوند. بسیاری از میکروارگانیسم ها سولفونات ها را به عنوان منبع گوگرد جهت تغذیه خود استفاده می کنند. این ترکیبات کاربردهای دارویی مهمی مانند ضد التهاب، اکسیدان و آپوپتوز دارند. سولفونامیدها به عنوان بزرگ ترین خانواده ترکیبات دارویی، مکررا در شیمی دارویی به کار برده شده اند. سولفونامیدها اولین آنتی بیوتیکی هستند که به صورت آزمایشگاهی سنتز و مورد استفاده قرار گرفته اند. ویژگی هایی از قبیل ضد باکتری، التهاب، قارچ، آلزایمر، سرطان و مهار کننده پروتئاز HIV تنها بخش کوچکی از کاربردهای دارویی مولکول‌های حاوی گروه سولفونامید است. همچنین، تری آزول ها به عنوان زیرمجموعه ی بی نظیری از ترکیبات N-هتروسیکل در بسیاری از زمینه مانند مهندسی مواد، شیمی دارویی، رنگ ، کشاورزی، آفت کش ها، پلیمرها، کاتالیزورهای آلی و حسگرهای شیمیایی به کار برده می شوند. علاوه بر این، اثرات فضاالکترونی در مسیر سنتز ترکیبات هتروسیکل مطالعه شد و اکسایش بر پایه اثر آنومری همرده وینیلی در مکانیسم سنتز پیریدین‌ها مورد استفاده قرار گرفت. سیستم های کاتالیزوری توصیف شده مزیت های متعددی از قبیل بازده بالای محصولات، شرایط واکنش ملایم و بدون حلال، قابلیت بازیافت و استفاده مجدد کاتالیزور دارند.