کارگاه شیشه گری


گروه آموزشی: دانشکده شیمی
نام آزمایشگاه: کارگاه شیشه گری
نام سرپرست: آقای مسعود صمدی صالح
مرتبه علمی: -
تلفن: 081-38381601
تلفن داخلی: 327
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: آقای مسعود صمدی صالح
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: