تفاهم نامه های منعقد شده

 

 

تفاهم نامه بین دانشگاه و بنیاد نخبگان استان همدان

 

تفاهم نامه بین دانشگاه بوعلی سینا و شرکت سحر استان همدان

 

تفاهم نام  همکاری بین دانشگاه و انجمن علمی عرفانی بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا

 

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان

 

تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین دانشگاه و شرکت گاز استان هرمزگان

 

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان

 

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و شرکت صنایع شیر پاستوریزه پگاه همدان

 

تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشگاه و فرماندهی انتظامی استان همدان

 

تفاهم نامه بین دانشگاه و شرکت تعاونی تولیدی فاران شیمی تویسرکان