اخبار

هم اکنون؛ جلسه مشترک با مسوولان شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص برنامه ریزی برای آموزش هشت گروه جدید دانشجویان غیر ایرانی این دانشگاه در ترم جاری در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه...

چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه ها