اخبار

در تاریخ 99/12/12 نشستی با عنوان « گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در حوزه اسکاندیناوی و کشورهای حوزه بالتیک » با هدف آشنایی بیشتر با رویکردها و دغدغه های استادان و مدرسان زبان فارسی و مطالعات ایران...

چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه ها