آخرین اخبار

  بر اساس برنامه های تهیه شده مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه جهت هفته پژوهش و فناوری، این مرکز در نظر دارد نسبت به برگزاری ۲ کارگاه آموزشی تحت عنوان " آشنایی با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی...

دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

رویداد ها

دستاورد ها