آخرین اخبار

در چهاردهمین و آخرین نشست از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی سینا، سه عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

رویداد ها

دستاورد ها