آخرین اخبار

به اطلاع داوطلبان (صرفا در رشته‌های ذیل) آزمون نیمه‌متمرکز دکتری «Ph.D. » سال ۱۳۹۸ که موفق به حضور در جلسه مصاحبه نشده‌اند (غایب بوده‌اند) یا زمان مصاحبه آن‌ها با سایر دانشگاه‌ها همپوشانی داشته است،...

دوشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۸

رویداد ها

دستاورد ها