استفاده از امکانات مجموعه گنج نامه با تخفیف دریافت کارت شهروندی ویژه دهکده فرهنگی، ورزشی و توریستی گنج نامه

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته توسط اداره رفاه کارکنان دانشگاه، دانشگاهیان عزیز (اعضاء محترم هیأت علمی و کارمندان) می توانند با همراه داشتن کارت شهروندی ویژه دهکده فرهنگی، ورزشی و توریستی گنج نامه از تمامی امکانات این مجموعه با تخفیف استفاده نمایند.

متقاضیان می توانند جهت دریافت  کارت شهروندی ویژه دهکده فرهنگی، ورزشی و توریستی گنج نامه در ساعات اداری به سازمان مرکزی دانشگاه آقای عرفان دوست مراجعه نمایند.