کارکنان محترم می توانند، جهت دریافت بلیط نیم بها به اداره رفاه  مراجعه فرمایند.

- جهت اطلاع از فیلم های در حال اکران سینماهای قدس و فلسطین به سایت سینما تیکت و جهت اطلاع از فیلم های در حال اکران سینمای کانون پرورش فکری نوجوانان به سایت سینما کانون همدان مراجعه فرمایند.