فروشگاه ساعت بیگ بن

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته توسط اداره رفاه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا، ساعت بیگ بن در همدان برای  دانشگاهیان تخفیف ویژه ارائه می نماید.

شرایط: اقساط 6 ماهه بدون کارمزد

شعبه اول: پیاده راه  بوعلی ـ روبه روی بانک ملت ـ فروشگاه ساعت بیگ بن

شعبه دوم: برج میلاد - طبقه دوم

ساعت کار: 9 الی 13:30  و  16 الی 21

تلفن: 32523790