ابقاء رئیس دانشکده علوم پایه

ابقاء رئیس دانشکده علوم پایه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر حسن محسنی طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه دو سال دیگر به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه ابقاء گردید.

 

 

در بخشی از ابلاغ ایشان آمده است؛

امید است با همکاری، همدلی و هم اندیشی با معاونت های محترم دانشگاه و آحاد اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان پرتلاش دانشکده نهایت تلاش و جدیت خود را جهت ارتقاء امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی آن دانشکده مبذول نمایید.
 

آدرس کوتاه :