امضاء تفاهم نامه با دو دانشگاه پاکستان

امضاء تفاهم نامه با دو دانشگاه پاکستان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

در اجرای بخشی از اهداف راهبردی دانشگاه بوعلی سینا در حوزه تعاملات بین المللی و به منظور کاربستی نمودن تفاهم نامه های بین المللی با دانشگاه های برتر دنیا، دو تفاهم نامه تخصصی با موضوع همکاری های علمی، آموزشی و فناورانه بین دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه دامپزشکی و علوم دامی چولیستان و دانشگاه دامپزشکی و علوم دامی لاهور به امضاء رسید. بر اساس این تفاهم نامه ها زمینه تبادلات آکادمیک اساتید و پژوهشگران، در حوزه آموزشی (تدریس، هدایت پایان نامه های تحصیلی، فرصت های مطالعاتی و ...)، در حوزه پژوهشی (برگزاری همایش های مشترک بین المللی و ...) و در حوزه فناوری (بهرمندی و ارائه خدمات فناورانه متقابل) هموار گشته است.

این تفاهم نامه ها که با همکاری و همت دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا تدوین شده بود، طی برگزاری آئین ویژه ای، با حضور دکتر سازمند، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، به عنوان نماینده تام الاختیار دانشگاه، به امضای روسای دو دانشگاه پاکستانی رسید.

آدرس کوتاه :