انتخاب پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۸ در دستگاه های اجرایی

انتخاب پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۸ در دستگاه های اجرایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

کارکنان محترم دانشگاه که تمایل به شرکت در جشنواره پژوهشگران برتر دستگاه های اجرایی دارند، فرم پیوست را تکمیل و همراه مستندات پژوهشی مربوطه حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۸/۲۶به دفتر معاونت پژوهشی تحویل نمایند.

/_JRS/Files/News/۴۵۵۶۹۴-p.docx

آدرس کوتاه :