برگزاری مسابقه کتابخوانی سلامت روان

برگزاری مسابقه کتابخوانی سلامت روان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مرکز مشاوره دانشجویی برگزار می کند

همراه با اهداء جوایز به نفرات اول تا سوم و ارائه گواهی

زمان : چهارشنبه 98/4/12      ازساعت16الی17

مکان :دانشکده علوم، سالن چمران از درب پله های اضطراری محوطه (بدلیل قرنطینه بودن ورود به دانشکده علوم ممنوع است)

همکارانی که بسته آموزشی را دریافت نکرده اند به واحد مشاوره دانشجویی مراجعه نمایند    

 

 

آدرس کوتاه :