تمدید مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی

تمدید مهلت ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به اختلالات پیش آمده در جریان دسترسی داوطلبان عضویت هیات های علمی به سامانه جامع و مشکلات انجام فرآیند ها در روزهای نخست ثبت نام مهلت ثبت نام تا تاریخ 1397/12/05 ساعت 24 تمدید می گردد

آدرس کوتاه :