طرح اسکان دانشگاهیان

طرح اسکان دانشگاهیان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در راستای تسهیل مسافرت های تابستانی دانشجویان همکاران محترم دانشگاهی و خانواده محترم ایشان و استفاده بهینه از سراهای دانشجویی در ایام تعطیلات تابستانی و همچنین آشناسازی خانواده محترم دانشجویان با مراکز اقامتی فرزندانشان، طرح آزمایشی اسکان دانشگاهیان در سراهای دانشجویی با اولویت خانواده محترم دانشگاهیان و دانشجویان برگزار می گردد.

دانشجویان و دانشگاهیان می توانند از طریق مراجعه به سامانه sara.swf.ir و انتخاب شهرهای اقامتی موجود در سامانه و گذراندن فرایند مربوطه، به صورت اینترنتی رزرو اتاق را انجام داده و از طریق درگاه بانکی موجود مبلغ اجاره بهاء را واریز و به صورت آنلاین معرفی نامه مربوطه را جهت ارائه به اماکن اقامتی دریافت نمایند.

به جهت رعایت حال دانشگاهیان سعی شده است میزان اجاره بهاء در حداقل میزان محاسبه شده و مبلغ اجاره بها به ازای هرنفر تخت روزانه از 100/000 ریال تا 350/000 ریال متناسب با امکانات رفاهی تعیین شود.

قوانین و مقررات سامانه اسکان دانشگاهیان

 

آدرس کوتاه :