قابل توجه دانشجویان ورزشکار دانشگاه

قابل توجه دانشجویان ورزشکار دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

از کلیه دانشجویان دانشگاه که دارای عناوین قهرمانی در سطوح مختلف (کشوری، دانش آموزی ،دانشجویی ، آسیایی ، جهانی و المپیکی) هستند ،درخواست می گردد، مدارک خود را جهت تهیه آلبوم ورزشی دانشگاه به اداره تربیت بدنی تحویل نمایند.

آدرس کوتاه :