قطعی بخشی از شبکه دانشگاه تا پایان هفته

قطعی بخشی از شبکه دانشگاه تا پایان هفته


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به اجرای پروژه ارتقاء زیرساخت شبکه دانشگاه، بخشی از این شبکه تا پایان هفته قطع خواهد بود.

 

به اطلاع می‌رساند؛

با توجه به اجرای پروژه ارتقاء زیرساخت شبکه دانشگاه، ارتباط شبکه در محدوده دانشکده‌های اقتصاد، ادبیات، کشاورزی، مهندسی و همچنین خوابگاه‌های مستقر در پردیس دانشگاه، مرکز نشر و خانه فرهنگ و سایر مراکزی که ارتباط آنها از طریق دانشکده اقتصاد برقرار است از تاریخ چهارشنبه 29 بهمن تا جمعه 1 اسفند قطع خواهد بود.

آدرس کوتاه :