لزوم ثبت اختراع

لزوم ثبت اختراع


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

دانشجویانی که موفق به انجام اختراع می شوند، لازم است، جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، قبل از افشای موضوع اختراع خود آن را در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت نموده و بعد از دریافت گواهی ثبت اختراع، اقدام به ارائه موضوع اختراع خود به هر سازمانی نمایند.

آدرس کوتاه :