میز خدمت

میز خدمت


 

عنوان واحد: مدیریت فناوری اطلاعات

عنوان خدمت: 

  • دسترسی به اینترنت 
  • دسترسی به شبکه دانشگاه
  • ایمیل دانشگاهی
  • مرکز محاسبات سریع
  • ارائه خدمات پشتیبانی
  • فضای ذخیره سازی BASU Drive
  • سخت افزار
  • میزبانی وب

لینک ورود به میز خدمت دانشجویان

لینک ورود به میز خدمت اعضای هیأت علمی

لینک ورود به میز خدمت کارکنان

 

آدرس کوتاه :