نحوه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان مهمان

نحوه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان مهمان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویانی که با مهمانی ایشان از سایر دانشگاه ها به این دانشگاه در سال تحصیلی 99-1398 موافقت شده است می‌رساند:

طبق آیین نامه های آموزشی تحصیل دانشجویان مهمان به صورت شبانه بوده و دانشجویان مذکور لازم است قبل از انتخاب واحد نسبت به پرداخت 100درصد شهریه ثابت و 40 درصد شهریه متغیر  از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند.

دانشجویانی که با تمدید میهمانی آنان موافقت گردیده است می بایست قبل از موعد انتخاب واحد فرم مهمانی خود را که در آن دروس ترم آتی ذکر گردیده است از دانشگاه مبداء اخذ و بر اساس تقویم آموزشی این دانشگاه در تاریخ 11/شهریور/1398 نسبت به ثبت دروس خود اقدام نمایند.

دانشجویانی که سابقه مهمانی در این دانشگاه ندارند و فاقد شماره دانشجویی می باشند لازم است معرفی نامه مهمانی خود را که در آن دروس ترم آتی ذکر گردیده است از دانشگاه مبداء اخذ و از تاریخ 04/06/1398 تا حداکثر 10/شهریور/1398 از طریق سامانه گلستان دانشگاه بوعلی سینا به نشانی https://golestan.basu.ac.ir/ نسبت به ثبت درخواست مهمانی، مشخصات فردی، تحصیلی، اسکن عکس و معرفی نامه خود اقدام ننماید.( جهت دریافت راهنمای ثبت نام کلیک کنید)  ضمنا پس از انجام مراحل ذکر شده و تایید اطلاعات ثبت شده توسط مدیر سیستم لازم است بر اساس تقویم آموزشی در تاریخ 11/شهریور/1398 نسبت به ثبت انتخاب واحد خود اقدام نمایید.

مسئولیت انتخاب واحد بر عهده دانشجوی مهمان می باشد و در صورت مغایرت دروس اخذ شده با فرم مهمانی دانشگاه مبداء ، این دانشگاه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

عدم ثبت درخواست مهمانی و یا عدم انتخاب واحد در موعد مقرر به منزله انصراف از مهمانی تلقی شده و این دانشگاه مسئولیتی درخصوص دانشجویانی که در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحدخود اقدام نمی نمایند ندارد

دانشجویانی که با مهمانی دائم ایشان در این دانشگاه موافقت شده است لازم است پس از دریافت فرم تسویه حساب از دانشکده محل تحصیل خود و تکمیل مراحل آن جهت پیگیری مراحل بعدی به واحد پذیرش و ثبت نام دانشگاه مراجعه نمایند.

دانشجویانی که با تمدید مهمانی ایشان موافقت شده است در صورت عدم بدهی، ریز نمرات ایشان پس از حذف و اضافه نیمسال اول به دانشگاه مبدأ ارسال خواهد شد و نیازی به دریافت فرم تسویه حساب مهمانی نمی باشد.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

 

آدرس کوتاه :