نشست انجمن های ورزشی دانشجویان کشور

نشست انجمن های ورزشی دانشجویان کشور


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نشست انجمن های ورزشی دانشجویان کشور با هدف تقویت و اشاعه فرهنگ داوطلبی، به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

 

 

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در همایش انجمن های ورزش دانشجویی در دانشگاه تربیت مدرس گفت: ترویج نهضت داوطلبی در ورزش دانشجویی از مهمترین گام های توسعه ورزش در محیط دانشگاهی است.

دکتر محمد حسن علیزاده در جمع نمایندگان انجمن های ورزشی دانشگاه های سراسر کشور اظهار داشت: اداره کل تربیت بدنی در راستای ترویج نهضت داوطلبی ، 70 درصد امور فنی و اجرایی المپیاد ورزش همگانی تابستان 98 را به دانشجویان داوطلب واگذار کرد و این اقدام در برگزاری بهتر این رویداد ورزشی بسیار موفقیت آمیز بود.

 

آقای حشمت الله مرادی شرف و خانم زهرا احمدی فردوس به عنوان نمایندگان دانشگاه بوعلی سینا در این نشست حضور داشتند.


 

آدرس کوتاه :