نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مرکز الگوی اسلامی ایرانی  پیشرفت در نظر دارد نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را  با مشارکت دانشگاه تهران در بهار 1399 برگزار نماید.

عنوان کنفرانس: <<الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: زمینه های تحقق و ضمانت های اجرا>>

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به  سامانه نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مراجعه نمایید.

آدرس کوتاه :