نکات کلیدی، برای موفقیت دانشجویان در امتحانات

نکات کلیدی، برای موفقیت دانشجویان در امتحانات


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مرکز مشاوره‌ دانشگاه، نکات مفیدی را برای موفقیت هرچه بیشتر دانشجویان در امتحانات منتشر کرد.

 

 

نکات مفید و کلیدی برای موفقیت هرچه بیشتر دانشجویان برای قبل، حین و پس از امتحانات توسط مرکز مشاوره دانشگاه منتشر شد.

 

با شرایط فعلی و در دوران پاندمی بیماری کرونا و با توجه به برگزاری مجازی دروس و امتحانات، مطالعه این مطالب برای دانشجویان ضروری به نظر می رسد.

 

  روش مطالعه

مدیریت امتحان

  مدیریت زمان

        

   مدیریت اضطراب

 

 
 
آدرس کوتاه :