​​​​​​​​​​​​

برای آشنایی با دانشکده شیمی و علوم نفت دانشگاه بوعلی سینا، فایل pdf زیر را دانلود نمایید.

 

لینک دانلود