اخبار

  در این بازدید راهکار های گسترش همکاری بین دانشگاه و نیروگاه شهید مفتح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تفاهم نامه همکاری فی مابین منعقد گردد.

دوشنبه، ۲۰ دی ۱۴۰۰

اطلاعیه ها