اخبار

    به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند که سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد ) به نشانی ذیل https://sajed.msrt.ir جهت ثبت و اطلاع رسانی این نیازها راه...

یک‌شنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

اطلاعیه ها