نمایشگر یک مطلب

ثبت اختراع بین المللی

 
 
امروزه دستاوردهای مخترعین و محققان با توجه به رشد روزافزون تعاملات و همکاری های فناورانه در جهان، اهمیت بسزایی یافته است. از این رو گسترش علوم و فنون در دنیا به امری ارزشمند و اقتصادی تبدیل گردیده است. اطمینان از حفاظت حقوق مالکیت فکری و تضمین حق مالکیت محققان و فناوران یکی از مهمترین الزاماتی است که حفظ آن با ثبت بین المللی اختراعات میسر است. نظر به چشم انداز دانشگاه در تبدیل دانشگاه به دانشگاه نسل سوم، تحول و ارتقای خدمات مالکیت فکری ، در دستور کار این اداره قرارگرفته است. به همین منظور دانشگاه علاوه برحمایت کانون پتنت ایران، جهت تشویق مخترعان و محققان دانشگاهی اقدام به ارائه تسهیلات ویژه ای جهت تشویق مخترعان برای ثبت اختراع بین المللی نموده است. از جمله این تسهیلات می توان به پرداخت ۱۰% هزینه های ثبت اختراع بین المللی اشاره کرد. شایان ذکر است این تسهیلات با پرداخت ۹۰% هزینه ها از طرف کانون پتنت ایران همراه است. 
 
  •  "این تسهیلات به پتنت هایی تعلق می گیرد که اختراع  وابستگی به دانشگاه داشته باشد. ثبت پتنت باید از طریق نماینده کانون پتنت ایران در دانشگاه انجام پذیرد."

  •  ۹۰% هزینه ی ثبت توسط کانون پتنت پرداخت می شود.

  •  ۱۰% مابقی بر عهده مخترع/مخترعان است. (در صورت تایید پتنت توسط کانون پتنت ایران) این ۱۰% توسط دانشگاه بازپرداخت خواهد شد. 

  •  تشویق مادی : پرداخت معادل دو مقاله ISI برای ثبت اختراع خارجی بنا بر درصد مشارکت در پتنت

  •  تاییدیه کانون پتنت ایران برای ثبت اختراع بعنوان یک مقاله ISI برای دفاع از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی محسوب می شود. (بشرطی که در راستای پایان نامه باشد.)

  •  ثبت پتنت بین المللی یکی از شاخصهای پژوهشی می باشد که بر اساس رویه اعتبار پژوهشی دانشگاه امتیاز می گیرد.
     

توجه : پرداخت به اختراعاتی تعلق می گیرد که نام دانشگاه به عنوان Assignee در گواهی ثبت آمده باشد.

رویه ثبت اختراع بین المللی و استفاده از حمایت­‌های مالی

 

۱- مراجعه به نمایندگی کانون پتنت ایران در دانشگاه و آگاهی از شرایط و جزئیات بیشتر

۲- تکمیل درخواست ثبت اختراع بین المللی در سامانه کانو.ن پتنت ایران به زبان فارسی

۳- ارسال درخواست ثبت نهایی اختراع در سامانه کانون به نماینده کانون پتنت در دانشگاه

۴- درصورت تایید اولیه اختراع، مخترع بایستی متن کامل اختراع خود را به زبان انگلیسی تحویل نماینده کانون پتنت نماید.

۵- پی گیری کلیه امور اداری از مرحله تشکیل پرونده تا مرحله گرنت توسط نماینده کانون پتنت در دانشگاه صورت می گیرد. پاسخگویی به مباحث فنی داوران اداره ثبت اختراع بین المللی بر عهده مخترعان خواهد بود.

هزینه های ثبت اختراع بین المللی

 

۹۰ درصد هزینه ثبت توسط دولت تامین می شود. لازم به ذکر است برای استفاده از تسهیلات فوق، بایستی از طریق نمایندگی کانون پتنت در دانشگاه اقدام نمود. در صورت تایید اختراع توسط کانون پتنت ایران ، ۱۰% باقیمانده، توسط دانشگاه پرداخت می گردد.

 

 

پیوست :