اخبار

در ابتدای جلسه دکتر حسینی ضمن عرض خیر مقدم، به بیان دستور جلسه پرداختند. ایشان ضمن اعلام تصویب شورای مدیران مراکز رشد به عنوان شورای کارشناسی و مشورتی کمیته علمی،فناوری،تجاری سازی و توانمند سازی...

دوشنبه، ۶ تیر ۱۴۰۱

اطلاعیه ها