اخبار

در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، نشست مشترک مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جمعی از اساتید دانشگاه با دکتر عبدالمجید دیناروند مدیرعامل و معاونین  نیروگاه شهید مفتح در  محل این نیروگاه...

دوشنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۸