اولین شورای دانشگاه بوعلی سینا در سال 1401 برگزار شد

اولین شورای دانشگاه بوعلی سینا در سال 1401 برگزار شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اولین شورای دانشگاه بوعلی سینا در سال 1401 جهت بررسی موضوع بازگشایی دانشگاه و نحوه برگزاری کلاس ها به صورت حضوری در سالن فجر حوزه ریاست برگزار شد

آدرس کوتاه :