اولین همایش ملی دعاپژوهی برگزار می گردد
اولین همایش ملی دعاپژوهی برگزار می گردد
« اولین همایش ملی دعاپژوهی» که در روز سه شنبه مورخ 17 اسفند ماه 1400 از ساعت 9 صبح لغایت 12 به صورت غیرحضوری برگزار می گردد
یازدهمین همایش سالانه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران برگزار شد
یازدهمین همایش سالانه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران برگزار شد
یازدهمین همایش سالانه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران با عنوان «فلسفه آموزش مجازی» در تاریخ 4 و 5 اسفند ماه در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد.
رویداد کمند برگزار می‌شود
رویداد کمند برگزار می‌شود
رویداد کمند، با محوریت کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر، برگزار می‌شود.
بیست و دومین همایش گرانش و کیهان‌شناسی برگزار می‌شود
بیست و دومین همایش گرانش و کیهان‌شناسی برگزار می‌شود
بیست و دومین همایش گرانش و کیهان‌شناسی ۶ و ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه بوعلی‌سینا با آدرس GCC.basu.ac.ir برگزار می‌شود.
دومین همایش ملی زندگی دانشجویی برگزار می‌گردد
دومین همایش ملی زندگی دانشجویی برگزار می‌گردد
معاونت دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا، دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تأکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت را در شهریور ماه امسال برگزار می کند
اولین همایش دانشگاه عاری از دخانیات برگزار می‌ شود
اولین همایش دانشگاه عاری از دخانیات برگزار می‌ شود
اولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات، آسیب های روانی و اجتماعی به میزبانی دانشگاه بوعلی‌سینا بصورت وبینار برگزار می‌شود
همایش رابطین کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران برگزار می گردد
همایش رابطین کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران برگزار می گردد
با همکاری دانشگاه بوعلی سینا، همایش رابطین کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران برگزار می گردد
هفتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی ایران برگزار می گردد
هفتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی ایران برگزار می گردد
با همکاری دانشگاه بوعلی سینا هفتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی به صورت مجازی برگزار می گردد.