اولین همایش ملی دعاپژوهی برگزار می گردد

اولین همایش ملی دعاپژوهی برگزار می گردد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

« اولین همایش ملی دعاپژوهی» که در روز سه شنبه مورخ 17 اسفند ماه 1400 از ساعت 9 صبح لغایت 12 به صورت غیرحضوری برگزار می گردد

 

 

« اولین همایش ملی دعاپژوهی» که در روز سه شنبه مورخ 17 اسفند ماه 1400 از ساعت 9 صبح لغایت 12 به صورت غیرحضوری برگزار می گردد با حضور صمیمانه خود موجبات تعالی همایش را فراهم آورید.

لینک ورود به همایش:

 wbnr.ir/7aebp

آدرس کوتاه :