بازدید از کارخانه ویسپار

بازدید از کارخانه ویسپار


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با هماهنگی های انجام شده توسط دفتر معاون مدیر امور پژوهشی، در تاریخ چهارشنبه مورخ 98/2/11 بازدیدی از کارخانه ویسپار توسط برخی از اعضاء هیات علمی دانشگاه به عمل آمد.

در این بازدید از مراحل مختلف تولید تجهیزات آبیاری توسط کارخانه ویسپار نشان داده شد و در پایان جلسه ای با مدیران کارخانه به منظور همکاری مشترک برگزار گردید.

آدرس کوتاه :