به اطلاع می رساند با توجه به مشکل فنی بوجود آمده در سامانه ثبت نام ایمیل، تا پایان فروردین ماه سال جاری امکان ثبت ایمیل وجود ندارد.

 

 

 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه بوعلی سینا

تلفن تماس: ۰۸۱۳۸۳۸۰۶۶۱