بررسی تجربی و عددی تنش های پسماند در فرآیند ساخت سرسیلندر یک موتور احتراق داخلی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: بررسی تجربی و عددی تنش های پسماند در فرآیند ساخت سرسیلندر یک موتور احتراق داخلی

ارائه دهنده: Provider: میلاد فراهانی علوی - رشته مکانیک

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر امیرحسین محمودی

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر محسن گودرزی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر عباس پاک و دکتر هاشم مظاری

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: 1402/03/28 و 17:30

مکان ارائه: Place of presentation: سمینار مکانیک

چکیده: Abstract: تقاضای روز افزون برای بهبود بازده و استاندارد آلایندگی موتور خودروها و استفاده از مواد سبک، به یک عامل مهم در صنعت خودرو تبدیل شده است. آلیاژهای آلومینیوم %65 سبک تر از چدن بوده و با توجه به دارا بودن خواصی از قبیل مقاومت به خوردگی بالا، نسبت استحکام به وزن بالا و چقرمگی شکست بالا به طور گسترده ای در صنعت خودرو برای اجزاء موتور مانند سرسیلندر و بلوک موتور استفاده می شوند؛ اگرچه استفاده از آلیاژهای آلومینیوم در بلوک ها و سرسیلندرهای موتور مزایای بسیاری دارد، اما در هنگام تولید، چالش های مهمی نیز به همراه دارد. تنش های پسماند که در بیشتر فرآیندهای تولید از جمله فرآیندهای تولید قطعات مذکور ایجاد می شوند، خصوصیات ماده را تغییر می دهند و نقش بسزایی در بسیاری از فرآیندهای خرابی قطعات دارند. به دلیل چنین نقشی، اندازه‌گیری تنش های پسماند یک گام اجباری در طراحی قطعات مهندسی و تخمین عمر آن ها تحت بار است. اگرچه روش هایی برای اندازه گیری تنش های پسماند وجود دارد، اما پیچیدگی شکل هندسی در اجزاء موتور، اندازه‌گیری تنش در آن‌ها را دشوار می‌کند. در مطالعه حاضر، تنش های پسماند تشکیل شده در سرسیلندر موتور احتراق داخلی XU7 در مراحل مختلف فرآیند ساخت به صورت تجربی و عددی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنش های پسماند کششی ایجاد شده در ریخته گری مقادیر بالایی دارند. همچنین بررسی اثر جهت غوطه وری سرسیلندر در حالت های مختلف کوئنچ نشان داد که کوئنچ با جهت غوطه وری عمودی نتایج بهتری را به همراه دارد. نتایج تجربی و عددی از تطابق مناسبی برخوردار هستند.

فایل: ّFile: دانلود فایل