بهینه سازی هندسی پمپ سانتریفیوژ

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: بهینه سازی هندسی پمپ سانتریفیوژ

ارائه دهنده: Provider: ابراهیم جباری - رشته مکانیک

اساتید راهنما: Supervisors: خانم دکتر امیره نوربخش

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر گودرزی-دکتر عقیقی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: نهم اسفند ماه1401 ساعت دو

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر

چکیده: Abstract: در این پژوهش یک پمپ گریزازمرکز مورد تحلیل قرار گرفته تا تغییرات ضخامت پره آن، تغییر سرعت دورانی پره‌ها و تغییر سرعت جریان ورودی به آن تحلیل شده و تأثیرات آن علی‌الخصوص بر روی توزیع فشار در پمپ و روی پره‌ها مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور از نرم‌افزار انسیس فلوئنت جهت شبیه‌سازی استفاده گردیده و معرفی معادلات حاکم اصلی و توضیح دقیق نحوه شبیه‌سازی در نرم‌افزار صورت‌گرفته و سپس نتایج به‌صورت کانتور و نمودار آورده شده و موردبحث قرار گرفته شده است. در مجموع تعداد ۱۵ شبیه‌سازی با سه متغیر در این پمپ انجام پذیرفت که در این شبیه‌سازی‌ها عرض (ضخامت) پره، سرعت چرخش پروانه و سرعت ورودی آب تغییر پیدا کردند. هریک از این متغیرها سه مقدار به خود گرفتند در شبیه‌سازی‌های یک تا نه ضخامت پره ثابت و برابر ۷ میلیمتر بوده و سرعت دورانی و سرعت ورودی سیال تغییر پیدا کردند. در شبیه‌سازی‌های شماره یک تا سه سرعت دورانی برابر ۲۱۶۰ شبیه‌سازی‌های ۴ تا ۶ سرعت دورانی ۳۲۴۰ و شبیه‌سازی‌های ۷ تا ۹، سرعت دورانی ۴۳۲۰ دور بر دقیقه بودند.