شبکه های اجتماعی دانشگاه

 

 پیام رسان بله- کانال اخبار و اطلاع رسانی دانشگاه بوعلی سینا:  https://ble.ir/basuacir

 سایر پیام رسان ها: basuacir@

 

  پیام رسان بله- کانال رسمی پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- BASNA : 

https://ble.ir/scojob

 

پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا در سایر پیام رسان ها: scojob@

 

شبکه آپاراتwww.aparat.com/basu_ir

 

کانال اخبار و اطلاع رسانی دانشگاه بوعلی سینا https://sapp.ir/ravabetbasu