آخرین اخبار

کارگاههای آموزشی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در هفته پژوهش ۱- کارگاه آشنایی با  تکنیک Real Time PCR  روز شنبه ۱۳ / ۹ / ۱۴۰۰ ازساعت  ۱۶ تا ۱۸ برگزار میگردد.  لینک ثبت...

شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۰

اطلاعیه ها